Privacybeleid

AVG Document

Het Kamper Byzantijns Kozakken koor.

Gegevens van de Vereniging:

Naam:                                                 Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor

Statutaire zetel:                                  Kampen

Datum oprichting:                              06-02-2008

Datum akte statutenwijziging:           20-03-2009

Rechtsvorm:                                       Volledig rechtsbevoegde vereniging

Activiteitomschrijving:                      Het bevorderen van de zangbeoefening

Activiteit:                                           90011 – Beoefening van podiumkunst

Postadres:                                           Koggesingel 97, 8262 GW Kampen

Telefoon:                                            0384579539 / 0620893653

Emailadres:                                        kbk.koor@hotmail.nl

Domeinnaam:                                     www.hetkamperbyzantijnskozakkenkoor.nl

RSIN:                                                 820579543

Kampen, 15 juni 2018

Voorzitter:                                          H.J.M. Bogers

Secretaris:                                           W.J.D. Hoenderkamp

Met het oog op de nieuwe wetgeving AVG die per 24 mei 2018 van kracht is geworden zijn in Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor de volgende afspraken gemaakt en vastgelegd.

 1. De persoonsgegevens van de leden zijn vastgelegd in een document dat beheerd wordt door een van de bestuursleden. Het verzorgen van mutaties is zijn verantwoordelijkheid.
 2. De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en worden niet verstrekt aan derden.
 3. Voor de interne communicatie met de leden maken bestuur en commissies gebruik van email.
  Mailberichten aan de leden worden via BCC adressering verspreid.
 4. Binnenkomende mail wordt door de secretaris behandeld.
 5. Het koor beschikt over een eigen website (www.hetkamperbyzantijnskozakkenkoor.nl).
  Deze website is zorgvuldig beveiligd.
 6. Enkele koorleden zijn door het bestuur gemachtigd om de website regelmatig te actualiseren. Zij beschikken over de toegangscodes voor de website.
 7. Alle koorleden zijn schriftelijk gevraagd om hun toestemming te geven voor het publiceren op de website van foto’s van optredens van het koor en van foto’s van bestuursleden, solisten en dirigent.
  Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering om deze toestemming gevraagd.
 8. Op de website worden namen van sponsoren met hun toestemming vermeld. Donateurs worden niet met naam vermeld.
 9. Met de leden is afgesproken dat zij geen foto’s van het koor publiceren op sociale media (Facebook, Instagram e.d.)
 10. Het bestuur blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor een zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de leden en voor het voldoen van de wettelijke verplichtingen van de AVG wetgeving.
 11. Bovengenoemde afspraken worden aan alle betrokkenen toegelicht en op papier verstrekt.