Lid worden

Er is nog ruimte voor nieuwe leden.

Momenteel telt het koor 37 leden en er is ruimte voor met name 1e tenoren. Het koor zingt vier- of vijfstemmig. Het kunnen zingen van notenschrift is niet noodzakelijk. De contributie bedraagt € 15,- per maand.

Wil je aan het repertoire ruiken en de sfeer van ons koor proeven? Dan bieden we je een proefperiode van drie maanden. Dat betekent dus: wel meezingen, maar geen contributie betalen. Na deze periode wordt besloten of je definitief lid kunt worden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van het KBKK: Bert Spoelstra (038-3317054 dan wel 06-12366989 of berendjan.spoelstra@gmail.com)