Lid worden

Er is nog ruimte voor nieuwe leden.

Momenteel telt het koor 29 leden en er is nog plaats voor met name 1e tenoren en bassen.

Het koor zingt vierstemmig. Het kunnen zingen van notenschrift is niet noodzakelijk.

De contributie bedraagt € 15,- na drie maanden [proef] per maand.

Wil je aan het repertoire ruiken en de sfeer van ons koor proeven? Dan bieden we je een proefperiode van drie maanden. Dat betekent dus: wel meezingen, maar geen contributie betalen. Na deze periode wordt besloten of je definitief lid kunt worden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van het KBKK: Wim Hoenderkamp telefoon 038 4579539 of 06 20893653   wimhoenderkamp@planet.nl of de voorzitter Peter Oostbeek 06 33710907