Lid worden

Er is nog ruimte voor nieuwe leden.

Momenteel telt het koor 26 leden.

Het koor zingt vierstemmig. Het kunnen zingen van notenschrift is niet noodzakelijk.

De contributie bedraagt € 25,- na drie maanden [proef] per maand.

Wil je aan het repertoire ruiken en de sfeer van ons koor proeven? Dan bieden we je een proefperiode van drie maanden. Dat betekent dus: wel meezingen, maar geen contributie betalen. Na deze periode wordt besloten of je definitief lid kunt worden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van het KBKK: Wim Hoenderkamp telefoon 038 4579539 of 06 20893653   wimhoenderkamp@planet.nl of de voorzitter Peter Oostbeek 06 33710907