Optreden Ikonenmuseum

Het koor zal liturgische liederen ten gehore brengen.