Openbaar concert ism Scola Cantorum Campensis

toegang gratis, collecte ter bestrijding van de onkosten.

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel