Medewerking korenfestival Kampen

Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor verleent medewerking aan het KORENFESTIVAL in Kampen.
Optredens staan vooralsnog gepland om 09.45 uur en 13.30 uur. Voor nadere informatie: zie de plaatselijke pers.