Inloopconcert Ikonenmuseum Kampen

Tijdens dit concert zingt het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor liturgische liederen