Concert mmv het Russisch-Byzantijns Koor Groningen

Dit concert begint om 20.15 (zaal open om 19.45) en is gratis toegankelijk.

De optredens van het Russisch-Byzantijns Koor Groningen (22 leden, liturgisch) en het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor duren tot ongeveer 22.15 uur.

Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.