Kerst in Oud Kampen

Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor zingt in het tijdsbestek 17.00 – 18.00 uur en 19.00-20.00 uur tweemaal liturgische liederen en volksmuziek.
Dit alles onder leiding van onze nieuwe dirigent Karina Yengibaryan.