Agenda

 • za
  20
  okt
  2012
  14:00Iconenmuseum Kampen Buitennieuwstraat
 • zo
  28
  okt
  2012
  10:00Kerkelijk centrum De Hofstad, Apeldoorn

  Medewerking aan kerkdienst

 • za
  19
  jan
  2013
  14:00Buitennieuwstraat, Kampen
 • za
  09
  feb
  2013
  20:00OLV Buitenkerk, Kampen

  Concert t.g.v. het vijfjarig bestaan van het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor

 • zo
  24
  feb
  2013
  16:30De Peperbus, Zwolle
 • di
  12
  mrt
  2013
 • za
  06
  apr
  2013
  20:00Buitenkerk, Kampen
 • za
  20
  apr
  2013
  14:00Iconen museum Kampen
 • za
  19
  okt
  2013
  14:00Iconenmuseum, Buitennieuwstraat, Kampen
 • wo
  15
  jan
  2014
  19:00Verzorgingshuis Myosotis, Kampen
 • zo
  26
  jan
  2014
  17:00OLV De Peperbus, Zwolle
 • vr
  07
  feb
  2014
  19:30Verzorgingshuis De Maarlenhof, IJsselmuiden
 • za
  08
  feb
  2014
  14:00Iconenmuseum, Kampen
 • za
  15
  mrt
  2014
  19:30OLV De Peperbus, Zwolle
 • vr
  21
  mrt
  2014
  19:30De Hoeksteen, IJsselmuiden
 • za
  12
  apr
  2014
  14:00Iconenmuseum, Kampen
 • wo
  07
  mei
  2014
 • za
  25
  okt
  2014
 • do
  27
  nov
  2014
  18:30Theater de Spiegel, Zwolle
 • za
  20
  dec
  2014
  14:00Kampen

  Het laatste inloopconcert in het Iconenmuseum van 2014 vindt plaats op 20 december 2014.

  Het koor brengt dan liturgische en kerstliederen ten gehore.

 • za
  20
  dec
  2014
  19:00Hervormde Kerk Wilsum

  Op zaterdag 20 december verzorgen we, samen met het dameskoor Parvo Talento een uurtje Kerstmuziek in de Sint Lambertus of Hervormde Kerk van Wilsum.

  Zowel Parvo Talento als het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor staan onder leiding van Henk van de Wetering (Wilsum)

  uurtje-inloopconcert-kerstmuziek

 • vr
  13
  mrt
  2015
  20:00buitenkerk

  toegang gratis/collecte bij de uitgangimage001

 • vr
  13
  mrt
  2015
  20.00 uurBuitenkerk, Kampen

  Combi-concert met Parvo Talento. Toegang: gratis

 • za
  04
  apr
  2015
  14:00Iconenmuseum, Kampen

  Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor zingt liturgische (paas)liederen

 • vr
  17
  apr
  2015
  20.00 uurNieuwe Kerk, Broederweg 32, Kampen

  Medewerking aan het Bevrijdingsconcert in het kader van 70 jaar bevrijding van Kampen . Twee optredens. Verder wordt meegewerkt door Hervormd Kerkkoor Kampen o.l.v. Harry Hamer, Stadstrompetters o.l.v. Leo Torn, Sara van den Brink - Harp, David Zielman - piano, Albert Meuleman - orgelbegeleiding Hervormd Kerkkoor en Harry Hamer - orgelsolo.

  Locatie: Nieuwe Kerk, Broederweg 32, Kampen.

 • zo
  13
  sep
  2015
  11.00 uurOnze Lieve Vrouwe basiliek (De Peperbus), Zwolle

  Op zondag 13 september verleent het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor medewerking aan een iconenwijding in de Onze Lieve Vrouwen basiliek (basilica minor) te Zwolle.

  Toelichting:

  Het wezen van de icoon wordt ons het duidelijkst bij de liturgie van de iconenwijding, dat wil zeggen de door de priester verrichte gewijde handeling, waardoor een geschilderde icoon geschikt gemaakt wordt voor kerkelijk gebruik. Deze wijding is beslist noodzakelijk, want zij is de kerkelijke bevestiging van de identiteit tussen de geschilderde beeltenis en het hemels oerbeeld. De huidige liturgie van de iconenwijding vertoont nog duidelijk sporen van de conflicten, die in de tijd van de Beeldenstorm in de Kerk gewoed hebben. Ook in de 7e en de 8e eeuw hadden de tegenstanders van de heilige afbeeldingen zich vooral beroepen op het tweede van de tien geboden (Ex.20,4) : “Gij zult U geen godenbeelden maken, noch enig beeld van wat in de hemel daarboven, op aarde beneden, of in het water onder de aarde is !”, en zij hadden in de verering van afbeeldingen in de orthodoxe kerk een vergrijp gezien tegen het uitdrukkelijk verbod van God. Volgens hun opvatting hield de verering van de afbeeldingen in, dat daardoor God tekort wordt gedaan in de eer, die hem alleen toekomt. Op beide argumenten nu gaan de gebeden en lofzangen van de iconenwijding in. In het openingsgebed richt men zich namelijk tot God en laat dan duidelijk uitkomen, dat deze met zijn verbod alleen het vervaardigen van afgodsbeelden heeft bedoeld.”Gij hebt door een gebod verboden, afbeeldingen en gelijkenissen die U, de ware God mishagen, te maken om ze als de Heer te aanbidden en te dienen”.  Nadat dit is vastgesteld, wordt er echter met des te meer nadruk op gewezen, dat God zelf heeft bevolen  “beelden op te richten, waardoor niet de naam van vreemde, valse en niet bestaande goden, maar Uw allerheiligste en hoogverheven naam, die van de enig ware God wordt verheerlijkt”. Als zodanig worden vermeld de Ark des Verbonds met de beide gouden Cherubijnen, zowel als de Cherubijnen van verguld cypressenhout, die op Gods bevel aan de tempel van Salomon moesten worden aangebracht. Zo is God zelf na de afschaffing van de valse beelden- en afgodenverering begonnen met het afbeelden van de mysteriën van zijn rijk. De meest verheven afbeelding van zichzelf – zo gaat het wijdingsgebed verder – heeft God tot stand gebracht in zijn vleeswording, door de menswording van zijn Zoon, die het “Beeld van de onzichtbare God “Koll.1,15) is en de “afstraling van zijn Glorie” (Hebr.1,3). God zelf “de beeldhouwer van de hele zichtbare en onzichtbare schepping” heeft zichzelf afgebeeld in Jezus Christus, zijn volmaakte icoon. De menswording van de Zoon is de afbeelding, die God van zichzelf heeft gemaakt. Zo is God zelf de schepper van de eerste icoon, die zich in de gedaante van Christus voor ons mensen zichtbaar maakte.

  En nu volgt de meest opvallende en voor ons West- europeanen meest onverwachte zinswending : van Christus zelf namelijk, de afbeelding van de Vader, hebben wij, zo wordt gezegd, een gedetailleerde, “niet door mensenhanden gemaakte” afbeelding, waarop de gelaatstrekken van de Godmens bewaard zijn gebleven. De liturgie zinspeelt hier op de reeds genoemde wonderbare afbeelding, die Christus aan koning Abgar van Edessa zond, evenals op de overlevering van de zweetdoek, waarmee Christus op weg naar Golgotha zijn aangezicht afwiste en waarop op wonderbare wijze de afbeelding van zijn gelaat achterbleef. Christus zelf heeft dus de eerste Christus-icoon gemaakt en daarmee zowel het schilderen van iconen als de iconenverering gewettigd – dit argument gebruikt men dus tegen het eerste bezwaar van de tegenstanders van iconen.

  Het tweede bezwaar van de tegenstanders, dat God door de verering van de heilige afbeelding tekort wordt gedaan in de hem alleen toekomende eer, wordt weerlegd door een ander gezichtspunt, dat geheel ontwikkeld is uit de neo-platonische  bespiegeling over de afbeeldingen : “Wij verafgoden de iconen niet, maar weten, dat de eer, die aan de afbeelding bewezen wordt, opstijgt naar het afgebeelde wezen”. Niet de afbeelding als zodanig is voorwerp en ontvanger van de aanbidding, maar het afgebeelde wezen, dat er in “verschijnt”. Zo vindt men in de gebeden om voorspraak de uitdrukkelijke bede, dat de afbeeldingen niemand in de verleiding mogen brengen, de aan God alleen als de oorsprong van alle heiligheid toekomende verering op zichzelf te betrekken.

  Uit :  Ernst Benz : De Oosters orthodoxe kerk, Aula boeken pp. 18-20

 • za
  17
  okt
  2015
  14:00Ikonenmuseum, Buitennieuwstraat 2m Kampen

  Tijdens dit concert zingt het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor volksliederen

 • za
  07
  nov
  2015
  13.30 en 15.30Woudagemaal, Lemmer

  Zaterdag 7 november treden we op in het Woudagemaal te Lemmer. Het repertoire bestaat uit volksmuziek.

  Tijden: 13.30-14.00 uur en van 15.30-16.00 uur.

  Meer informatie: http://www.woudagemaal.nl/11316/7-november-dag-van-het-zwarte-koor/

   

   

 • za
  14
  nov
  2015
  20:15de Talter, Oldebroek

  Een avondvullend programma met volks- en liturgische muziek.

 • za
  12
  dec
  2015
  12:00Elburg (binnenstad)

  Ons koor zal medewerking verlenen aan het jaarlijkse evenement KERST IN DE VESTING te Elburg. Nadere informatie volgt t.z.t. We zingen zowel liturgische als kerstliederen.

 • vr
  18
  dec
  2015
  19:00Sint Lambertuskerk te Wilsum

  Liturgische liederen. Nadere informatie volgt t.z.t.

 • za
  23
  jan
  2016
  14.00 uurIkonenmuseum, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen

  Tijdens dit concert zingt het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor liturgische liederen

 • za
  12
  mrt
  2016
  20.15 uurBuitenkerk, Kampen

  Dit concert begint om 20.15 (zaal open om 19.45) en is gratis toegankelijk.

  De optredens van het Russisch-Byzantijns Koor Groningen (22 leden, liturgisch) en het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor duren tot ongeveer 22.15 uur.

  Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

 • zo
  27
  mrt
  2016
  10.15 uurLutherse Kerk, Burgwal, Kampen
 • di
  05
  apr
  2016
 • wo
  27
  apr
  2016
  17:30Oosterholthoeve, Oosterholtseweg 11, IJsselmuiden

  Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor zal zowel liturgische als volksliederen ten gehore brengen.

 • zo
  11
  sep
  2016
  11:00Buitenkerk, Kampen

  Medewerking aan Ikonenwijding gaat NIET door!

 • za
  17
  sep
  2016
  20:00Gereformeerde Kerk, Bouwstraat 17, Ommen

  Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen.

  Telefoon: 0529-451206

  Parkeren m.b.v. de TomTom aan de Middenstraat of

  Julianastraat, waar voldoende parkeerruimte is.

 • za
  26
  nov
  2016
  14.00 uurIkonenmuseum, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen

  Het koor zal liturgische liederen ten gehore brengen.

 • zo
  04
  dec
  2016
  19.00 uurBovenkerk, Koornmarkt, Kampen
 • vr
  23
  dec
  2016
  19:00Herv. Sint-Lambertuskerk te Wilsum

  Concert in samenwerking met dameskoor Parvo Talento. Beide koren zullen kerstliederen ten gehore brengen en staan onder leiding van Henk van de Wetering.

  Toegang gratis.

 • za
  25
  feb
  2017
  14.00 uurIkonenmuseum, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen

  Het koor zal volksmuziek ten gehore brengen.

 • zo
  02
  apr
  2017
  19:00Bovenkerk, Kampen
 • za
  30
  sep
  2017
  19:00Sint Jozefkerk, Ministerlaan 203, Zwolle.
 • za
  28
  okt
  2017
  20:00Buitenkerk, Kampen

  toegang gratis, collecte ter bestrijding van de onkosten.

  Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel

 • zo
  10
  dec
  2017
  10:00

  Nadere informatie wordt later bekend gemaakt

 • za
  16
  dec
  2017
  19:30De Meerpaal, Dronten
 • wo
  20
  dec
  2017
  18:45Herv. Sint-Lambertuskerk (Dorpsweg 13) te Wilsum
 • zo
  24
  dec
  2017
  20:00Bovenkerk, Kampen
 • za
  27
  jan
  2018
  14:00Ikonenmuseum Kampen

  In dit optreden zal volksmuziek ten gehore worden gebracht

 • za
  24
  mrt
  2018
  14:00Ikonenmuseum Kampen

  In dit optreden zal het koor liturgische muziek ten gehore brengen

 • vr
  20
  apr
  2018
  20.00 uurBuitenkerk, Kampen

  Een avond muziek naar aanleiding van het tien-jarig bestaan van het KAMPER BYZANTIJNS KOZAKKENKOOR en drie lustra van dirigent Henk van de Wetering:

  • 5 jaar het Nunspeets mannenkoor
  • 5 jaar Dameskoor Parvo Talento
  • 5 jaar Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor

  Toegang gratis. Bij de uitgang vindt een collecte plaats.

 • za
  08
  sep
  2018
  14.00-15.00 uurIkonenmuseum, Buitennieuwstraat, Kampen

  Ons repertoire bestaat dan uit volksliederen

  Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor tijdens eerdere uitvoering van Russische volksmuziek

 • zo
  30
  sep
  2018
  11.00 uurBasiliek Maria ten Hemelopneming Zwolle (Peperbuskerk)
 • zo
  21
  okt
  2018
  11:00Ludgerusplein 2, 8521 GA DRONTEN

  Zondag 21 oktober verlenen we medewerking aan de Woord- en Communieviering in de Ludgeruskerk in Dronten.

  Aanvang: 11.00 uur

 • wo
  12
  dec
  2018
  19:00St Jansdal ziekenhuis, Harderwijk
 • vr
  21
  dec
  2018
  uurtje kerstmuziekSint Lambertus of Hervormde Kerk te Wilsum

  Het jaarlijkse concert van het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor en het Christelijk Kleinkoor Parvo Talento, beiden onder leiding van Henk van de Wetering.

 • za
  23
  feb
  2019
  14:00Ikonenmuseum Kampen

  Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor tijdens eerdere uitvoering in het Ikonenmuseum te Kampen

 • za
  18
  mei
  2019
  09.45 en 13.30 uurwordt later bekend gemaakt

  Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor verleent medewerking aan het KORENFESTIVAL in Kampen.
  Optredens staan vooralsnog gepland om 09.45 uur en 13.30 uur. Voor nadere informatie: zie de plaatselijke pers.

 • za
  14
  sep
  2019
  13:30Ikonenmuseum te Kampen

  Op zaterdag 14 september verzorgen wij een inloopconcert in het Ikonenmuseum te Kampen. Aanvang: 13.30 uur.

 • za
  12
  okt
  2019
  19:30 uurBuitenkerk

  Op zaterdag 12 oktober organiseert het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor in samenwerking met de Schola Cantorum Campensis een gezamenlijk concert t.b.v. de stichting Hulp Tsjernobylkinderen Zwolle.

  Het optreden begint om 19.30 uur in de Buitenkerk te Kampen.
  Toegang vrij, bij de uitgang een collecte waarvan de opbrengst wordt besteed aan de dekking van de onkosten en aan het werk van de Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Zwolle.

  Op 26 april 1986 vond de grootste nucleaire ramp plaats in onze geschiedenis: de Tsjernobylramp. Een groot aantal gebieden in Wit-Rusland is besmet geraakt, de volksgezondheid werd aangetast en 600.000 kinderen raakten besmet. Duizenden kinderen ondervinden nog dagelijks de gevolgen van deze ramp. Onverklaarbare genetische veranderingen, schildklier- en ademhalingsproblemen, bloedneuzen, slechte conditie en zeer lage weerstand: de gezondheidsproblemen in de getroffen gebieden zijn enorm.

  De kerken in Berkum – Zwolle hebben gezamenlijk een stichting voor de kinderen uit het rampgebied in het leven geroepen: Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Zwolle. Het belangrijkste doel van de stichting is eens per twee jaar een groep kinderen uit het stralingsgebied van de Tsjernobylramp in Wit-Rusland naar de gemeente Zwolle te laten komen. Gezond eten, schone lucht en een liefdevol gastgezin doen wonderen. Daarnaast probeert de stichting in het tussenliggende jaar andere hulpprojecten te realiseren, zoals het organiseren van vakantieweken ter plaatse.

 • za
  14
  dec
  2019
  14:00Lichtpunt, Willem Dreeslaan 4, Zutphen

  Op zaterdag 14 december verzorgt het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor een kerstconcert t.b.v. de Zonnebloem in Zutphen.(Het Lichtpunt, Willem Dresslaan 4, Zutphen)

 • wo
  18
  dec
  2019
  19.00 tot 20.00Lambertus of Nederlands Hervormde Kerk, Wilsum

  Traditiegetrouw verzorgt het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor samen met het dameskoor Parvo Talento het Uurtje Kerstmuziek in de Hervormde Kerk van Wilsum. Toegang gratis!

 • wo
  15
  dec
  2021

  19.00 tot 20.00Lambertus of Nederlands Hervormde Kerk, Wilsum

  Traditiegetrouw verzorgt het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor samen met het dameskoor Parvo Talento het uurtje kerstmuziek in de Hervormde Kerk van Wilsum. Toegang gratis!

 • do
  24
  mrt
  2022

  De culturele commissie van de Lions Club Noordoostpolder organiseert een benefietavond tbv de Oekraïne.
  Onze dirigent Irina heeft de leiding van deze avond.

 • do
  24
  mrt
  2022
 • za
  10
  dec
  2022
  Buitenkerk, Buiten Nieuwstraat 101

  Het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor zingt in het tijdsbestek 17.00 - 18.00 uur en 19.00-20.00 uur tweemaal liturgische liederen en volksmuziek.
  Dit alles onder leiding van onze nieuwe dirigent Karina Yengibaryan.

Vrijdag 24 februari 2023werkten wij mee aan een herdenkingsdienst in de Hoeksteen in IJsselmuiden. Start 19.30 uur.

Op zondag 16 april 2023 werkten wij mee aan een orthodoxe paas dienst in het Multifunctioneel centrum tHuiken in Elburg
Een dienst voor Oekraïense vluchtelingen DIT WAS EEN BESLOTEN BIJEENKOMST.